post

200 години от рождението на Фридрих Вилхелм Райфайзен – един от бащите на съвременната кооперативна идея

РайфайзенТой никога не е напуснал родината си, но идеята му е направила световна кариера. Фридрих Вилхелм Райфайзен значително подобри живота и икономиките на хората с работата си. Два принципа го караха за тази цел: солидарност и помощ за самопомощ. Успехът му все още е валиден днес: повече от 1 милиард души вече са организирани в кооперативи.

„Това, което един човек не може сам да направи, мнозина ще успеят“.

Запознайте се с живота на Райфайзен.

1818 Фридрих Вилхелм Райфайзен е роден през 1818 г. в малкия търговски град Хам в германската провинция Вестфалия. Гладът, безработицата и политическото преследване водят милиони германци в емиграция. Райфайзен е повишен религиозно; В същото време, детството му се характеризира с финансови затруднения, посещаването на гимназията и колежът не е финансово осъществимо. Той е доброволец за военните на 17-годишна възраст.
1844 Силезийските тъкачи се надигаха през 1844 г. срещу техните катастрофални условия на живот и труд. Революцията е потушена в кръв от пруските военни. От 1845 г. Райфайзен става активен срещу бедността на селското население. След осем години военна служба, която напуска заради здравословни проблеми (страда от очна болест), преминава на успешна административна работа, той стана кмет в Уейербуш (Weyerbusch) през 1845 г. във Вестервалд. Той инициира строителството на училище и се застъпва за изграждането на път към река Рейн, за да се улесни продажбата на селскостопански продукти. Отсега нататък тези три термина ще характеризират неговия живот и работа: самопомощ, самоувереност, самоуправление.
1846 Изригванията на вулкани в Азия и Тихия океан причиняват изменението на климата в Централна Европа. Във Вестервалд снегът пада през август 1846 г., реколтата е ниска. В допълнение, картофената реколта е силно обледена, цените на хранителните продукти са нараствали. Райфайзен открива „Weyerbuscher Brodverein“-Асоциация за помощ – първоначално за раздаване на храна (брашно), срещу запис на заповед, след това за съвместно закупуване на семена и картофи. Скоро след това построената обществена сграда която е първото съоръжение, подобно на кооперацията.
1848 Райфайзен става кмет на Фламсфелд (Flammersfelder). През същата година Карл Маркс и Фридрих Енгелс публикуват Комунистическия манифест в Лондон. Социалното, икономическото и политическото напрежение предизвикват революции в много части на Европа. По време на Германската маренска революция бунтовниците изискват политически свободи и демократични реформи. Проучванията са смазани чрез военна сила.
1849 Райфайзен открива  Асоциация за помощ в подкрепа на фермерите без документи, която отпуска заеми на земеделските стопани. Той е първият клуб в Германия за солидарност. Почти едновременно, Шулце-Делич основава в Саксония Херман първите „стокови сдружения“ за дърводелци и обущари и през 1850 г. на първото „заемно сдружение“ – предшественикът на днешните Народни банки (Фолксбанкен).
1852 Райфайзен вече е кмет на Heddesdorf (сега Neuwied), където преживява последствията от индустриалната революция за населението в близост до градската. След две години той основава „Heddesdorfer – Благотворителнаторганизация“ за грижата за изоставени деца и тяхното образование, закупуване на добитък за бедни сънародници, заетост на освободените затворници и създаването на кредитен фонд за нуждаещите се. Райфайзен намира значителна подкрепа за подхода си към къщата на Wied и неговия принц Вилхелм.
1862 Асоциациите на заемодатели, основани от Райфайзен в Анхаузен, Енгерс и Хедесдорф, задължават за пълви пъткредитополучателите да станат членове за първи път и следователно могат да бъдат описани като истински кооперации. Днес те са първите кооперации в смисъл на Райфайзен. В близост до неговата работа, като „акушерка” Райфайзен помага за създаването на: Земеделската асоциация за Рейнските прусаци.
1866 Поради нарастващото очно страдание, Фридрих Райфайзен е трябвало да се пенсионира в началото на 1865 г. Тъй като пенсията му не е била достатъчна, той отваря малка фабрика за пури и винен магазин. Най-голямата дъщеря на Райфайзен Амали става сериозен помощник, помагайки му по административни въпроси и в къщата. Въпреки пенсионирането си,Фридрих Райфайзен продължава да се фокусира върху изграждането на кооперации и борбата с бедността. През 1866 г. той написва книгата за място „Клубовете по кредитни асоциации като средство за преодоляване на нищетата на населението в селските райони“, която включва опита на Райфайзен в създаването на благотворителни сдружения и критерии за структуриране тях. В допълнение към клубовете, книгата разглежда и други видове кооперации, като например кооперации за консумация, продажби, вино, млечни продукти и животновъдство.Дори по време на живота си, описания труд е добре приет и книгата е отпечатана в няколко издания. Четири години по-късно вече има създадени 75 такива клуба в провинция Прусия Рейн.
1869 „Системният спор“ с политик и съосновател на кооперативната идея Херман Шулце-Делич достига първи връх. Докато Шулце-Делич иска да подкрепи малките занаятчии и търговци, в центъра на вниманието на Райфайзен е да подкрепя селското население. Този „системен спор” се отнася до различни идеи за размера на членските такси, периодите на погасяване и закрепването на етичните етични ценности в кооперациите. Но толкова, колкото Райфайзен и Шулце-Делич бяха спорни за пътя – в края бяха съгласни.
1872 Райфайзен създава офис с Отдел за парични обезщетения на парите на „Рейнската селскостопанска кооперативна банка“ и през 1874 г. „Германската генерална банка“, чрез която клубовете могат да се подкрепят финансово.
1876 С основаването на Централната селскостопанска асоциация за Германия и през 1877 г. на „Асоциацията на селските кооперации“ се създават централни институции за спестовни и кредитни асоциации на национално ниво.
1877 Райфайзен нарича първата Асоциация на селскостопанските кооперации като основна: В „Асоциацията на селските кооперации“ в Неуейд тогава се затварят 24 кредитни асоциации. Асоциацията ще служи за разпространение на заемните средства, съвместното представителство на интереси и съвместни покупки и продажби.
1888 Райфайзен ще получи почетна докторска степен от университета „Фридрих Вилхелм“ в Бон за заслугите си при създаването на земеделската кооперативна система. Той умира малко преди това на 11 март 1888 г. в Хедесдорф. Четири години преди смъртта му император Вилхелм I го е назначил за Рицар на ордена на Червения орел.