European cooperative traditions and the alternative finance

pict_brazdaПроф.д-р Йоханн Бразда (Johann Brazda) –      Ръководител на катедра „Изследване на кооперациите” във факултета по икономика и социални науки на Виенския университет, Австрия. Член на работната група на Асоциацията на институтите за изследване на кооперациите в немскоговорящите страни. Президент на Академията за стопански организации.

 

1.Историческо развитие на Кооперациите / Кооперативните сдружения

Как да започнем това изложение? Тук не се разглеждат подробно предшествениците на кооперативното движение „от времето на индустриализацията”1, тъй като тяхната връзка с модерното кооперативно движение е прекалено малка и в Средна Европа не съществува нито кооперативна приемственост, нито пък има наличие на останки от историческото кооперативно движение в началото на 19-ти век2, поради което пък съвременното кооперативно движение беше принудено да започне своето развитие квази от нулата.

В научнатата литература съществува консенсус за това, че модерното кооперативно дело води своето начало от първата половина на 19-ти век.  То се появява в резултат на индустриалната революция през 19-ти век и се състои от демократични сдружения, в които са се обединявали отделни лица, с цел да подобрят своето положение чрез съвместна икономическа дейност при взаимна подкрепа, но при запазването на своята самостоятелност. Като духовни течения, които са създали и обогатявали идеята за кооперирането, следва да бъдат обозначени преди всичко хуманизмът с неговата възпитателна същност, социалистическата и социал-реформаторската идейна ценностна система, либералните течения, както и християнските и социално-етичните убеждения. Като особено значим може да се разглежда и фактът, че кооперативната идея, която всъщност следва да се разбира и като отговор на индивидуализма, освободен от оковите на икономическия либерализъм, и която в най-голяма степен отхвърля социалистическите и комунистическите стремления в смисъл на колективизъм, стремейки се към среден път между тези две екстремни позиции, се надява най-точно да достигне до същността на човека.

Прочети цялата статия ТУК

Вашият коментар