изтеглен файл Централният кооперативен съюз, съвместно с „Интелект кооп“ ЕООД и Кооперативен съюз Дания разработи и успешно защити реализирането на транснационален проект за „Създаване на кооперации в България в нови сфери на дейност и иновации в разкриване на нови работни места за младите хора“. Финансирането на проекта се извършва с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 7 „Без граници – компонент 1“ – Фаза 2.

Дейност две по проекта „Проучване на добрите практики и обмяна на опит в създаването на кооперации“ има за цел да запознае младите хора от системата на ЦКС с добре развитото кооперативно движение в Кралство Дания, както и с опита и успешното участие на датските младежи в учредяването и ръководството на кооперации, чийто предмет на дейност са социалните дейности, създаването и развитието на собствен бизнес и услуги за населението.

В изпълнение на дейностите по проекта и съгласно утвърдения за това график, през м. юни 2014 г. група от десет млади член-кооператори с активен интерес към развитието и управлението на кооперативните организации в България посетиха партньорската организация на ЦКС Кооператионен Дания. В рамките на своето посещение те се запознаха с датския кооперативен модел, методите за обучение и формирането умладите хора на качества, които ще им помогнат в бъдеще да се реализират като успешни кооперативни лидери.

Цялото обучение, както и успешната обмяна на информация и практически опит, се осъществи с любезното съдействие на главния изпълнителен директор на Кооператионен Дания Сузане Уестхаузен и Питър Уестърман – бивш служител на Кооператионен Дания, сега консултатнт на националната кооперативна организация и вицепрезидент на Социалистическата народна партия, която подкрепя активно кооперативното движение в Дания. Професионално, атрактивно и по много достъпен начин те представиха на участниците във втората целева група историята, начина на учредяване и дейността на кооперациите в Кралство Дания, като отделиха специално внимание на важността от познаването и прилагането на кооперативните принципи, които бяха предмет на отделна лекция.

Добре познатите и на българските член-кооператори седем основни принципа:

1. Доброволно и отворено членство

2. Демократично управление от членовете

3. Икономическо участие на членовете

4. Автономия и независимост

5. Образование, обучение и информация

6. Сътрудничество между кооперациите

7. Грижа за общността бяха обяснени и демонстрирани от домакините чрез различните форми на тяхното практическо приложение.

Напълно спазвайки принципа за „Образование, обучение и информация“ заедно със „Сътрудничество между кооперациите“, домакините от Кооператионен Дания представиха и разработеното от тях практическо ръководство за учредяване на кооперация в Кралство Дания. Под формата на интерактивна игра младите хора от България направиха първите си стъпки към избора на нови сфери на дейност, в които да бъде учредена кооперация или по-скоро кооперации в България. В рамките на тази игра те трябваше да преценят редица фактори, сред които:

  • сфера на дейност, която би отговорила по най-подходящ начин на социалните нужди на българското общество;
  • аспектите, които биха направили тази сфера атрактивна за младите хора в България;
  • възможностите за развитие и рентабилността на избраната сфера на дейност.

Полезни насоки за младите хора относно начина на действие на кооперациите, взаимовръзките между член-кооператорите, както и между кооперациите и общността, в която те се развиват, бяха получени и чрез специализираната игра „КООПОЛИ“. Това е игра създадена специално за кооперативните организации, която разчита основно на работата в екип. Според правилата всички участници са членове на кооперация, а всеки ход, който правят се отразява пряко върху състоянието на организацията. Играта насърчава следването на кооперативните ценности и принципи – взаимопомощ, демократичност, „един човек – един глас“ и т.н.

Практичността на играта и занимателният й характер отново накараха членовете на целевата група да повдигнат въпроса за нейното адаптиране и разпространение и на територията на Република България.

Не на последно място, обменът на опит включваше и посещения на място на кооперации, действащи в сфери на дейности, които са различни от традиционните за потребителните кооперации в България. Сред тях са:

  • Кооперация за извършване на анализи и осъществяване на проекти за оптимизиране работата на малки и средни предприятия (Knowledge Worker);
  • Кооперативна печатница, предлагаща и дизайнерски услуги (Esk-Skolen);
  • Кооперация на хора с умствени и физически увреждания, изготвяща и предлагаща на пазара телевизионни програми (TV GLAD);
  • Кооперация, която обучава глухи хора за работа като майсториготвачи (Allehande);
  • Кооперация, която развива пчеларска дейност в Копенхаген (Bybi) – кошерите са разположени върху покривите на сградите и се обслужват от бездомни хора, които получават за това заплащане;
  • Кооперация за виртуално изкуство, действаща под надслова „Да върнем живота в празните витрини“, която превръща празните и неприветливи витрини на нефункциониращите магазини по улиците на Копенхаген в мини изложби на различни теми;
  • Център за работа с жени имигранти, който подпомага учредяването на кооперация от тези жени и отварянето на ресторант, в който те приготвят и предлагат традиционни за своята националност ястия.

Не бяха подминати, разбира се, и традиционните за България потребителни кооперации, с които членовете на целевата група се запознаха при посещението си в Асоциацията на потребителните кооперации в Кралство Дания.

Представените идеи и споделеният опит откриват нови хоризонти за активно участие на младите хора в кооперативно движение на България. Предстои да видим как тези идеи ще бъдат претворени в реалност в рамките на реализирания проект, който според договора за неговото финансиране трябва да приключи с учредяване на нова младежка кооперация.

Източник: http://cks.bg/

Вашият коментар