Книга на трио от банкер, бизнесмен и журналист търси отговори на въпроса за банковите кризи

baner_abb_izvadki_new Началото на тази книга може да се постави още през 2008 година при разговори с немски журналист, изкушен от финансовата тематика и банките. По онова време вниманието му е привлечено и „Мегаделото Агробизнесбанк“ в България и той вече натрупал значителен архив от медиите и направил малки коментари към някои от тях.

Сега е 2014 година и отново е актуална темата с българската банкова система – случаят с ликвидацията на КТБ. Освен това и последните 8 години са наситени с примери на кризи и решения за оздравяване на банки от европейските правителства и САЩ.

Безспорно, темата днес е особено болезнена за нашето общество и вероятно някои от въпросите, поставени в книгата „БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за АББ“, ще бъдат твърде любопитни със своите отговори. Защото се разяснява какво е банкова криза като част от финансите, проследява се отново българската криза 1993-1996 г. и погрешната политика на БНБ и Правителството. Особено внимание се отделя на последната световна финансова криза – 2006-2014 г., мерките на правителствата от ЕС и САЩ да преодоляване на последиците от нея.

И близката до сърцето на много пловдивчани глава „Истината за Агробизнесбанк“, и по-точно – истините за нея. Разбира се, тук отговорите на поредните въпроси са въпрос на лична гледна точка:

No1 – Кой беше собственик на Агробизнесбанк? През 1995-96г. банката беше декапитализирана, но функционираше като бизнес-инкубатор в над 30 града. След купуването й за 1 лв. от БНБ се възстанови равнището на депозитите (т.е. на доверието). В този смисъл 50% (от единия лев) от АББ принадлежеше на невероятния колектив от банкери и служители в АББ. Останалите 50% са на Хр. Александров – на неговата предприемчиевост при овладяване на АББ (1992-93 г.), на неговия бизнес стил и качества.

No2 – Кои бяха „брокерите“? – „Брокерът“ е един – Хр. Александров, останалите – Данов, Радичев, Нейчев, Ализотов, Каназирски са в миманса…

No3 – Истината „фалит“ или „ликвидация“. Най-точната дума за банковите кризи по време на Прехода 1995-1996г. (16 банки) и 2014г. (КТБ) не е „фалит на банките“, а „ликвидация на банките“.

No4 – Истината за българския банков надзор. Българският банков надзор и българските банки не взаимодействат ежедневно!

No5 – Истината – Българският банков мениджмънт и БНБ. Българската история на банковите кризи показа, че формулата за съответствие между срочността на активите и срочността на пасивите не е просто уравнение!

No6 – Колко струва „ликвидирането на АББ“? Основната истина, че „ликвидацията на АББ“ струва на България два пъти повече от нейното „оздравяване“!

No7 – Какво стана с обезпеченията? Политическата ликвидация на АББ от Правителството и БНБ доведе до разпродажба на обезпеченията от „ликвидаторите“. По взетите възнаграждения – общо над 4,2 млн. лв., може да се съди каква огромна сума се внесе в държавния бюджет – за основаване на две банки. При това при занижени цени и „съмнителни“ продажби.

 Книгата е истинско колективно дело, съчетание на перото и личните преживявания на Петър Нейчев, научният подход на д-р Тоде Тодев и журналистическия опит на Стефан Прончев. Има мнения и на банкови експерти и ръководители, а съвпадението с опитите за ликвидиране на КТБ и съдбата на АББ катализира издаването на печатното издание на книгата, която остава с отворен край за мнения и допълнения от свидетели на събитията, експерти и читатели…

 

 

Вашият коментар