Бизнес–моделът на етичните банки

todevDr. rer. soc. oec. Тоде Тодев

За разлика от традиционните банки, осъществяващи своята дейност с цел увеличаване на пазарната цена на инвестирания от техните акционери капитал и увеличаване на реализираната печалба,етичните банки си поставят за цел чрез привличане на спестяванията на хората да формират кредитен ресурс, който да бъде насочен, както в стопанската, така и в социалната сфера на основата на ясно формулирани икономически и етични критерии.

Read More

„Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г.“


1-va-korica-white-book-2015_001 Основният акцент във второто преработено и допълнено издание на „Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025г.“  е разработката, че „България се нуждае от свой собствен социален и икономически модел“.

Read More

Кризи, банки, финансова грамотност – тема с продължение

image Във  второто издание на една книга може да се  намери известна аналогия,  например,  като при втория брак на човека – изводи и поуки, поправка на грешки и пропуски, надеждата, че новият опит ще бъде по-успешен. А  дали  си успял, това бъдещето ще покаже…

Read More

Излезе от печат новата книга на издателство „Атлас Финанс“ – „БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк“

Книга на трио от банкер, бизнесмен и журналист търси отговори на въпроса за банковите кризи

baner_abb_izvadki_new Началото на тази книга може да се постави още през 2008 година при разговори с немски журналист, изкушен от финансовата тематика и банките. По онова време вниманието му е привлечено и „Мегаделото Агробизнесбанк“ в България и той вече натрупал значителен архив от медиите и направил малки коментари към някои от тях.

Read More

Нови сфери за развитие и дейност на кооперациите в България

изтеглен файл Централният кооперативен съюз, съвместно с „Интелект кооп“ ЕООД и Кооперативен съюз Дания разработи и успешно защити реализирането на транснационален проект за „Създаване на кооперации в България в нови сфери на дейност и иновации в разкриване на нови работни места за младите хора“. Финансирането на проекта се извършва с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 7 „Без граници – компонент 1“ – Фаза 2.

Read More

Проф. Бразда: Традиции в европейското кооперативно дело и алтернативното финансиране

European cooperative traditions and the alternative finance

pict_brazdaПроф.д-р Йоханн Бразда (Johann Brazda) –      Ръководител на катедра „Изследване на кооперациите” във факултета по икономика и социални науки на Виенския университет, Австрия. Член на работната група на Асоциацията на институтите за изследване на кооперациите в немскоговорящите страни. Президент на Академията за стопански организации.

 

Read More

Холгер Блиссе: „Зелени пари Grünes Geld“ и техните банки в германоезичната област

foto_holger_blisseД-р  Холгер Блисе – Преподавател във факултета по икономика и социални науки на Виенския университет, катедра „Изследване на кооперациите”, Австрия 

Желанието на много клиенти да намират в своите банкови сделки прозрачност, да участват в тях и да разбират стойността им е съществувало винаги и продължава да съществува.  За тях е също толкова важно спестяванията им да се вливат в проекти, например в областите на възобновяемите енергии, в здравеопазването и социалната сфера, в сферата на образованието, културата, екологичното земеделие или екологичното строителство. Една група от така наречените „Зелени банки” отдавна  е създала своя бизнес модел  точно върху тези принципи и успешно  удовлетворява тази потребност. Там всеки един като клиент може отчасти сам да определя целта на използване на средствата, да се запознава и да разбира правилността на инвестицията.

Read More

Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация

На 07.04.2014 г. излезе от печат „Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025г.”

biala-knigaАвторите на книгата са 28 икономисти, финансисти, учени, експерти и членове на „Бизнесмрежа за българите по света”, от Пловдив, България и чужбина. По същество това е първа проява на  нова българска „тинк танк” група.

Издател на книгата е  „Атлас Финанс” АД, а инициативата за нейното написване е на „Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация”, под  водещата  редакция  на д-р  ик. Петър  Нейчев, Dr. rer. soc. oec.Тоде Тодев и проф. д.ик.н. Асен Конарев.

Read More

Д-р ик. Петър Нейчев: Нужна е нова индустриализация на икономиката

 

1522749_633333566731794_2069726587_o

ВИЗИТКА

Д-р ик. Петър Нейчев е роден в гр. Пловдив на 08.08.1948 г. Завършва „Автоматика и телемеханика“ във ВМЕИ „Ленин“ (ТУ) София, а по-късно и „Икономика на промишлеността“ във ВИИ „Карл Маркс” (УНСС). Специализира в Германия, СССР, Чехословакия, САЩ – „Bank of America“. Работи в Цюрих, Швейцария, и Виена, Австрия. През 2005 г. защитава  дисертация на тема „Финансов анализ на предприятието” и става доктор на икономическите науки. Обучавал е по специализирани програми студенти в България и чужбина.

 

Read More