post

Международна конференция „Етични финанси и дигитални технологии“

Конференция   На 27-28.09.2016г. в Пловдивския панаир се проведе Международна конференция „Етични финанси и дигитални технологии“. Събитието беше организирано от „Клъстер за етично финансиране на предприемачеството“, „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ и Техпарк Оптела – Пловдив.

Конференцията беше открита от Заместник областният управител на област Пловдив г-н Георги Пилев, който пожела успешно провеждане на събитието и подчерта, че е особено важна връзката между високите технологии и етично финансиране на предприемачеството.

През първия ден, с акцент върху етичното финансиране, презентации и доклади изнесоха представителите на организаторите – Димитър Гишин от КЕФП, Иван Попов от БАККОМ, а също така Николай Ярмов от Европейската мрежа за микрофинансиране, Камен Тошков – Бивш ръководител на управление „Банков надзор” на БНБ, Проф. д-р Ганчо Ганчев, Проф. д.ф.н. Кръстьо Петков, Доц. д-р Елена Ставрова.

Доклади представиха и чуждестранни гости – Зоран Бесак, Гл.изп. директор на еБанка, Хърватия, който представи „Европейската федерация на етичните и алтернативни банки“ (FEBEA) и направи презентация на етичната банка от гр. Загреб, Маргаритис Алкис на Кооперативна банка Кардица – Гърция.

Като извод от докладите и дискусиите беше констатирано, че етичното финансиране на предприемачеството има невероятния шанс както никога досега, разчитайки на развитието и приложението на дигиталните технологии да достигне до всеки потребител на финансите и всеки предприемач в света чрез смартфона и посредством високите технологии ще се минимизират транзакционните разходи на процесите на финансирането, както налага етиката във финансирането.

post

Международен симпозиум „Индустриализацията като основа на нов национален икономически и социален модел“

%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%83%d0%bc В международен симпозиум  икономисти  представиха и разискваха конкретните пътища за стопанското развитие на водещи икономики в Азия и Европа.

„Индустриализацията като основа на нов национален икономически и социален модел“, беше темата на проведеният в Международен панаир  Пловдив симпозиум. На него бе представено и второто издание на „Бяла  книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025.г.“ Нейното  второ издание като уикикнига   е задълбочен анализ на процесите в българската икономика през прехода, като са очертани силните и слаби страни на отделните икономически модели.

Read More

post

Д-р ик. Петър Нейчев: Политическата мръсотия погреба Агробизнесбанк

1522749_633333566731794_2069726587_o Като бивш директор в Агробизнесбанк, д-р ик. Петър Нейчев бе един от петимата обвиняеми по мегаделото за фалита на банката. То продължи 18 години и завърши с тяхното пълно оправдаване. Преди дни излезе от печат книгата „Банковите кризи и истината за Агробизнесбанк” с автори д-р ик. Петър Нейчев, д-р Тоде Тодев и Стефан Прончев, която разкрива много истини за прехода и банковите фалити.

Read More

Важно събитие за кредитните кооперации

%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5  В почивни за депутатите дни в гр. Пловдив се проведе среща на Председателя на Комисията по бюджет и финанси към 43-тото Народно събрание на Република България г-жа Менда Стоянова с ръководството на „Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране“ (БАККОМ).

Read More

Бизнес–моделът на етичните банки

todevDr. rer. soc. oec. Тоде Тодев

За разлика от традиционните банки, осъществяващи своята дейност с цел увеличаване на пазарната цена на инвестирания от техните акционери капитал и увеличаване на реализираната печалба,етичните банки си поставят за цел чрез привличане на спестяванията на хората да формират кредитен ресурс, който да бъде насочен, както в стопанската, така и в социалната сфера на основата на ясно формулирани икономически и етични критерии.

Read More

„Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г.“


1-va-korica-white-book-2015_001 Основният акцент във второто преработено и допълнено издание на „Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025г.“  е разработката, че „България се нуждае от свой собствен социален и икономически модел“.

Read More

Кризи, банки, финансова грамотност – тема с продължение

image Във  второто издание на една книга може да се  намери известна аналогия,  например,  като при втория брак на човека – изводи и поуки, поправка на грешки и пропуски, надеждата, че новият опит ще бъде по-успешен. А  дали  си успял, това бъдещето ще покаже…

Read More

Излезе от печат новата книга на издателство „Атлас Финанс“ – „БАНКОВИТЕ КРИЗИ и истината за Агробизнесбанк“

Книга на трио от банкер, бизнесмен и журналист търси отговори на въпроса за банковите кризи

baner_abb_izvadki_new Началото на тази книга може да се постави още през 2008 година при разговори с немски журналист, изкушен от финансовата тематика и банките. По онова време вниманието му е привлечено и „Мегаделото Агробизнесбанк“ в България и той вече натрупал значителен архив от медиите и направил малки коментари към някои от тях.

Read More

Нови сфери за развитие и дейност на кооперациите в България

изтеглен файл Централният кооперативен съюз, съвместно с „Интелект кооп“ ЕООД и Кооперативен съюз Дания разработи и успешно защити реализирането на транснационален проект за „Създаване на кооперации в България в нови сфери на дейност и иновации в разкриване на нови работни места за младите хора“. Финансирането на проекта се извършва с подкрепата на Европейския социален фонд (ЕСФ) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос 7 „Без граници – компонент 1“ – Фаза 2.

Read More