Мисия

През годините на съществуването си фондацията упорито насърчава предприемачеството, като се обръща много голямо внимание на микрокредитирането с цел създаването и утвърждаването на малкия и средния бизнес, който осигурява нови работни места, а тези фирми могат да служат за пример на професионално управление, прозрачност и социална отговорност. Така се обединиха усилията към създаването и подпомагането на такива бизнес структури, които се занимават с развитие на нови технологии, успешното им въвеждане и реализиране. В това направление фондацията тясно си сътрудничи с Българската асоциация на кредитните кооперации и  организации за микрофинансиране /БАККОМ/, обединяваща кооперации, кредитни кооперативни съюзи и федерации в България.
През следващия век е възможно човешката свобода да бъде силно повлияна от развитието на корпоративната идея в глобалната мрежа. Двете теми – световната кооперация и Интернет, имат много общи принципи и толкова се допълват, че ще дадат своето практическо отражение върху всеки човек, осигурил си контакт с тях и основна цел на фондацията е осигурява условия за това. Липсата на капиталова зависимост е само една проява на човешката автономност и свобода на контактите между участниците в кооперативната мрежа. Другите общи принципи са: синергизиране на ефекта за цялата мрежа, самостоятелност на решенията за своите ресурси.

Издателска дейност

Чрез списание „Финанси” се създават условия за разширяване на сътрудничеството между научните работници и предприемачите. Списанието участва в ежегодното финансово изложение в НДК “Fin Expo”.
Научният и редакционният съвет на списанието и фондацията организираха и координираха публикуването на „Банковите кризи” и „Популярните банки”, издания в които са разгледани различни етапи от историята и развитието на банковото дело в България. За популяризиране на съвременните финансови инструменти и пазари бяха подготвени и издадени колективните разработки „Платформата “COBOS” и електронната търговия с ценни книжа” и “FOREX пазарът” и как да инвестираме на международните валутни пазари”. В сътрудничество с колектива на бизнес мрежата от „Орфей Клуб Уелнес” АД беше подготвено и публикувано солидно издание „Уелнес за всеки”, което послужи и за създаването на методики за разработването на франчайзингов продукт, подходящ за финансиране чрез микрокредитиране при малкия и среден бизнес. Фондацията има съвместни изяви  с „Популярна каса-95” АД  с над 15 години история на паричните и капиталовите пазари, един от създателите на Фондовата борса в Пловдив, която по-късно се влива в БФБ – София.фондацията и с  „Етик Финанс“  АД – дружество дпециализилано в предлагането на експертни финансови услуги.
Фондация Международен институт за изследване на кооперациите популяризира своята дейност и в интернет, преди всичко в специализирания сайт за финансови новини и анализи Finаncebg.com.
Създаден заедно със списание „Финанси” този сайт се развива като самостоятелна електронна медия, която ежедневно помества новини и анализи главно от икономическата сфера.  Днес този динамичен сайт се радва на добра посещаемост и има определени перспективи за развитие. Членовете на Фондацията са сред основните автори на „Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015 – 2020 г.“ с първо издание  през март 2014 г. и допълнено второ уики издание през 2015 г.  „Бялата книга“ има за цел да инициира всенародно обсъждане на темата за високотехнологична реиндустриализация на България с цел постигането на единомислие и разработване на Стратегия и Проект за нейната успешна реализация и за възраждане на европейската промишленост.

 Международни конференции по въпросите на кооперациите

Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“ популяризира своята дейност в подкрепа и възраждане на кооперативното движение с  участие в организирането на редица международни конференции, симпозиуми, семинари и форуми:

  • 27.09.2012 г. – Международната конференция „Кредитната кооперация – най-старата и ефективна форма за алтернативно микрофинансиране и микрокредитиране“, проведена под патронажа на австрийския посланик в България Герхард Райвегер.  Поводът за организирането на тази конференция е обявяването от ООН на  2012 година  за Международна година на кооперациите и обоснова това с приноса на кооперациите за икономическото, културно и обществено развитие. Целта на международната конференция е да се представи и обобщи съвременното състояние и опит на кредитните кооперации в Европа, както и да се анализират възможностите за по–ефективно прилагане на европейските кооперативни достижения в стопанската дейност на кредитните кооперациите в България.  Участниците в конференцията бяха поздравени от търговското аташе на посолството на Австрия Щефан Гебесхубер, а основни доклади изнесоха:„Европейските кооперативни традиции и алтернативните финанси” – проф.  д-р Йохан Бразда – Ръководител на катедра „Изследване на кооперациите” във факултета по икономика и социални науки на Виенския университет, Австрия. Член на работната група на Асоциацията на институтите за изследване на кооперациите в немскоговорящите страни. Президент на Академията за стопански организации;  „Финансовата криза и кооперативните организации” – д-р Тоде Тодев – Член на асоциацията на институтите за изследване на кооперациите. Удостоен от австрийския парламент през 1992г. с наградата „Презвитер Теодор Кьорнер” за „Изследване на конкурентните предимства на потребителските кооперации”. През 1995г. получава наградата „Граф Хардег” за изследването си „Влиянието на Австрийската интеграция в Европейския Съюз върху австрийското земеделие”;  „Зелените пари и финансовите институции” – д-р  Холгер Блисе – Преподавател във факултета по икономика и социални науки на Виенския университет, катедра „Изследване на кооперациите”, Австрия.
  • 29.08.2013 г.- Международна кръгла маса „Развитие на кооперативното движение в Европа”. Доклади изнесоха проф. Детлеф Кухенбекер – Германия – Управляващ Директор на Outplacement Company, Независим консултант на KIC Integral Consult – компания придружаваща мениджмънта на предприятия и създатели на политически решения., проф. дфн Кръстьо Петков и д-р ик. Петър Нейчев.
  • 29.09.2015 г.  – Международен симпозиум на тема: „Индустриализацията като основа за нов национален икономически и социален модел“. Доклад на тема „Индустриализацията на Китай и китайския икономически и социален модел“ беше представен от Юан Кехуа, икономически и търговски съветник на Посолството на Китайската Народна Република в България; Д-р ик. н. Йоаким Каламарис, преподавател в ЕВУИМ, гр.Пловдив  представи доклад на тема „Особености на гръцката икономика“; rer.sos.oec. Тоде Тодев от Виена представи доклад на тема „Многообразието на национални икономически и социални модели по света и необходимостта от развитието на български икономически и социален модел като предпоставка за оптималното използване на националния ресурсен потенциал“. На форума беше представено второто издание на „Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация“ и бяха изнесени доклади и речи, свързани с икономиката и финансите.

  • 27.09.2016 г. – Международна конференция на тема: „Етични финанси и дигитални технологии“. Доклади изнесоха български и чуждестранни представители.
  • 22.11.2017г.  –  Дискусионен Форум на тема: „Етични финанси и дигитални технологии“. Участниците в дискусията разгледаха и опита и случаи на съществуващата практика в европейските страни по отношение на т.нар. етични финанси. Интересен опит споделиха гости от Хърватия  – Горан Йерас, Председател на ЗЕФ Хърватия и Крешимир Превендар, Директор на бизнес мрежата на ЗЕФ – Хърватия за икономическия модел на „Задруга за етично финансиране“ и еБанка – Хърватия.

През октомври 2010 г. Фондацията посрещна в своята резиденция „Тракийски стан“ в „Стария Пловдив“ бившия Президент на Горната Камера на Парламента на Република Австрия проф. Херберт Шамбек и придружаващите го лица – съветник Хелмут Скала и неговата съпруга , които бяха на официално посещение в България във връзка с присъждането му на титлата „Почетен доктор на Българската академия на науките. На срещата д-р ик. Петър Нейчев  запозна гостите с дейността на ФМИИК, и подчерта интереса на учредителите към Австрийската икономическа школа и идеите на съдателите на кооперативния модел Фридрих Вилхелм Райфайзен и Херман Шулце-Делич.

От 18-20 септември 2012 г. , представители на ФМИИК участваха в  ХVІІ-та Международна конференция за съвместни изследвания (IGT) на тема: „Кооперациите в центъра на една нова икономическа политика”, която се проведе . във Виена, Австрия .Организатор на конференцията е Асоциацията на кооперативните изследователски институти (АGI) във Виена и е под патронажа на федералния президент на Република Австрия д-р Хайнц Фишлер. Основни теми разгледани и дискутирани в 27 семинара, на немски и английски език, са кредитните кооперациите, кредитните съюзи, земеделските кооперации, потребителските, жилищните и т.н., като се акцентира върху новосъздадените кооперации и разнопосочната динамика на развитието на кооперациите  в отделните страни.Основни лектори бяха преподаватели и учени с международно признание, като: Проф. д-р Фолкер Ботиен от  Института за кооперативни изследвания, Philipps-университет Марбург / Германия, Д-р Фридхелм Бошерт от Volksbank International AG, Виена / Австрия, Проф. д-р Рафаел Чавес Авила от Университета на Валенсия / Испания, Проф. д-р Ернст  Фер –  Институт за емпирични изследвания по икономика, Университета в Цюрих / Швейцария, Д-р Франц Фишлер – Еврокомисарят за земеделието, селските райони и рибарството, от 1995г. до 2004 г. Виена / Австрия, Проф. д-р Йеркер Нилсон – Министерството на икономиката, Шведския университет по аграрни науки, Упсала / Швеция, Маг. Арнулф Перкауниг –  Райфайзен федерация, Инсбрук / Австрия, Проф. Д-р Йохан Бразда – отдел за кооперативно изследвания в Института по бизнес администрация на Виенския университет, проф. д-р Дитмар Ройслер – научно-изследователски институт за сътрудничество и кооперациите в Икономическия университет на Виена  и други.