За контакти

Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“ 

Адрес за кореспонденция:  гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 27а

Е-mail: fiicr.office@gmail.com

Адрес на резиденция „Тракийски стан“: гр. Пловдив, ул. „Пълдин“ 5, „Стария град“

Представляващи Фондация МИИК:

1. Д-р ик. Петър Нейчев , тел.: +359 0882 933 400

2. Димитър Гишин, тел.: +359 0882 933 530,

3. Радостина Нейчева, тел.: +359 882 933 505

4. Петранка Иларионова, тел.: +359 882 933 522

5. Венелин Йорданов, тел.: +359 882 933 540