За контакти

Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“ 

Адрес за кореспонденция:  гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 27а

Е-mail: fiicr.office@gmail.com

Адрес на резиденция „Тракийски стан“: гр. Пловдив, ул. „Пълдин“ 5, „Стария град“

Управителен съвет:

1. Д-р ик. Петър Нейчев – Председател

тел.: +359 0882 933 400

e-mail: chairman.neichev@gmail.com

2. Проф. д-р  Ангел Гроздин – Член

тел.: +359 0882 933 410

e-mail: saedinenie.grozdin@gmail.com

3. Проф. д.и.н. Асен Конарев  – Член

тел.: +359 0882 933 405

e-mail: saedinenie.konarev@gmail.com