За контакти

Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“ 

Адрес за кореспонденция:  гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 27а

Е-mail: fiicr.office@gmail.com

Адрес на резиденция „Тракийски стан“: гр. Пловдив, ул. „Пълдин“ 5, „Стария град“

Представляващи Фондация МИИК:

1. Д-р ик. Петър Нейчев , тел.: +359 0882 933 400,  e-mail: chairman.neichev@gmail.com

2. Димитър Гишин, тел.: +359 0882 933 530,  e-mail: dimitargishin@gmail.com

3. Радостина Нейчева, тел.: +359 882 933 505, e-mail: radostvasileva7@gmail.com

4. Петя Иларионова, тел.: +359 882 933 522, e-mail: saedinenie.ilarionova@gmail.com

5. Венелин Йорданов, тел.: +359 882 933 540, e-mail: yordanov.optela@gmail.com